porn cartoon
porn cartoons
porn cartoons

No: 100, Juillet - Temmuz - July 2018

argopaedia || argopedi (23)

Osman bey, fişi prizine denk kişioğullarını tasvir etmek için dört dönüm bostanı almış, ekip biçmek nerede, ömür boyu yan gelip yatmıştır. Bay Osman'ın akibetinin muamma olmasına karşın, hazıra değil bostan, dağ dayanmadığı, haklı bir atasözü olarak kayıtlarda yerini almıştır.
Samedi, 11 Février 2012 23:55
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Efendim bu bey, 70'lerin medyasından bir tiplemedir. Argoya, bitik, geberik, perişan beşerleri imlemek için geçmiş, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.
Samedi, 11 Février 2012 23:50
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Hayli girift bir deyimdir. Önce malafatyus maksimus, haya sahibi olup, önüne gelene hâllenmez vaziyete geçmiş, sonra da mabad trampet çalmanın inceliklerini öğrenmiştir. Malafatın bu vaziyeti bir şenlik, bir karnaval sebebidir çünki. Mabad, malafatla kardeş kardeş geçindiği için âdeta bayram etmiştir, etmektedir.
Mercredi, 08 Février 2012 14:06
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Efendim bu deyim, eski Beşiktaş bitirimlerinden Fuat Kökek menşeilidir. Tecahül-ü arifane sanatına mümtaz bir örnektir. Bostan üzerine gökbozan diken dimağa bakıp bakıp misal, anlamam köylüyüm denebilir.
Mercredi, 08 Février 2012 14:04
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Bendenizin uydurduğu bir argo kelimedir. Gökdelen olarak tesmiye edilerek, mânânın çamları devrildiği için, çamları yeniden dikesim gelmiştir. Hem birkaç beton parçası, nasıl olur da göğü delebilir, bu ne cürettir! Gökbozan, bu yapılar için daha uygundur. Elbette yine göğü bozduğu filan yoktur, fakat gözü, mideyi, asabı bozduğu için cağnım gök de bu yapılara bozulmuştur.
Mercredi, 08 Février 2012 14:02
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Rize çıkışlı bu deyimin muhatabı palavracılardır. Palavracılar, afi kafi yutarlar, yani palavra atarlar. Bize yuttururken kendileri yutarlar.
Samedi, 14 Janvier 2012 22:16
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Fatsa menşeili bu deyim, tersine iş yapmanın beyhudeliğini, her işin bir oluru olduğunu anlatmaktadır. Şaşıran ördeğin göle götünden dalmasıyla müştaktır.
Samedi, 14 Janvier 2012 22:09
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Malatya menşeili bu deyim, göte karşı beklentisiz olmayı salık vermekte, çiçekli hıyar tasviriyle de adamın aklını almaktadır.
Jeudi, 12 Janvier 2012 23:31
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
Kıvamı bozuk yoğurt misalidir. Sulu meşrep dilbazlar için kullanılır. Kelimeyi yayık ağzında çalkalayıp tükürenleri de imleyen bir hâli vardır.
Jeudi, 12 Janvier 2012 23:20
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...
egeli ağızlara pelesenk olmuş bir lâkırdıdır. fırrık, ege'de joker-kelime statüsünde bir kelimedir. her şeyin yerine kullanılabilir. tam anlamı zamazingo veyahut zımbırtıyla eşdeğerdedir. ananın fırrığı kullanımında ise, neyin yerini tuttuğu malûmumuzdadır.
Lundi, 12 Décembre 2011 14:39
Published in argopaedia || argopedi
Written by
Read more...