porn cartoons
cartoon network porn
3d cartoon porn

No: 102,  Septembre - Eylül - September 2018

autres revues || diğer dergiler || other reviews (367)

Children categories

imece

[haz. alper güncan]

View items...

şizofrengi

SUNUŞ YAZILARI:
//Şizofrengi’yi kapatalı on beş (berbat) yıl geçti. Daha önce on üç sayısının okunabildiği bir internet girişimi olmuştu. Bu kez bütün sayılar ve üç ekin tamamı huzurunuzda. Ee anca!
Read More

Şizofrengi’nin bugüne dek ne bir facebook hesabı, ne bir twitter hesabı ne de www.sizofrengidergisi.com dışında bir internet sitesi oldu. Anarşist özü gereği sahipsiz bırakılmıştı. Dolayısıyla ve trajik olarak ve de ne yazık ki pek çok ‘kel’alaka sahibi çıktı, Gezi’den önceki Türkiye’de. Sömürenleri bol oldu. Helali hoş olsun.

Derginin tamamen kendi prodüksiyonu olarak Açık Radyo’da ‘Bütünüyle Kuşkudayız’ adıyla gerçekleştirdiği ve kısa sürede sıkılarak bıraktığı radyo programının kayıtlarını da bir süre sonra burada bulacaksınız.

Şizofrengi’nin tımarhaneden başlayıp Harvard’ın kütüphanesine uzanan öyküsü ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntıları son sayıdaki ’Sürükleyici Bir Hikayeydi’ isimli yazıdan okuyabilirsiniz. (Oraya boca etmiştim zamanında)

Bütün Çapulcu’lara armağan olsun. //

***
//Şizofrengi’nin internet ortamına ilk kez aktarılması nedeniyle yazıldı bu yazı.
Kurdele kesmek gibi bişey! Haydi hayırlısı!
1. Bu güne dek  Şizofrengi adı altında internette görünen hiçbir sitenin dergi ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu birinci madde.
2. . Dergi ikinci yılından itibaren kendi anarşist ruhuna uygun olarak uzun bir süre ana ekibini geri plana atarak anonim bir şekilde yayınını sürdürmüş, kasti bir şekilde sahipsiz gösterilerek, mülkiyetten, kastlaşmadan, dünyayı bu hale getiren ruh hallerinden uzak olmaya çalışmıştır. Ancak bütün bu çabalar derginin bir sürü kel alaka sahibinin türemesinden, fırsatçı uyanıkların ortada kol gezmesinden başka bir şeye yaramamıştır. Ne yazık ki! (Derginin ahını almış olabiliriz.)
Dergi 1998’de kapatıldıktan sonra geçen  on yıllık süre içinde  de benzer tevatürler, asılsız muhabbetler kulağımıza gelmeye devam etmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki maddelerin  yazılması gerekmiştir. Ne yazık ki2.
Üçüncü madde. Şizofrengi 1992 yılında, o sırada Bakırköy Akıl Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yapmakta olan Fatih Altınöz, Yağmur Taylan ve Kültegin Ögel tarafından çıkarılmıştır.
4.Derginin adı Fatih Altınöz’e, logosu Kültegin Ögel’e aittir.
5. Yayın kuruluna daha sonra Mehmet Şenol  da katılmıştır.
6. Şizofrengi’nin son iki yılı Fatih Altınöz ve Mehmet Şenol yönetiminde geçilmiş ve 1998 yılında zavallı dergi  turp gibiyken bu ikisi tarafından zorla, bağırta bağırta hakkın rahmetine kavuşturulmuştur.
7. Dergi 1992-1998 yılları arasında 27 sayı olarak yeryüzünde görünmüştür. Bir kez daha görünmesi uçan dairelerin görünme ihtimalinden bile azdır.
8.Hoş bir seda bırakmış olmasını dileriz.
9.Güzel okumalar. //
111013-SIZOFRENGI-

View items...

monograf

monograf-logo2

Monograf, Türkiye’de edebiyatı ilgilendiren konuların bilimsel çerçevede tartışıldığı ve edebiyatın disiplinlerarası yöntemlerle okunabildiği bir ortam yaratmayı hedefliyor. Derginin yayıncılık anlayışı analitik düşünceden yola çıkan, özgün fikirlere dayalı eleştirel araştırmalara yer verme amacını taşıyor. Edebiyat tarihlerinin kanonik dayatmaları, edebiyatın uluslaşma kalıbına sokulması ve alanda yer etmiş klişe okumalar, edebiyat eleştirisinin bu olumsuzlukları aşmasını gerekli kılıyor.

Monograf bu doğrultuda, edebiyat üzerine düşünen insanları; alan, konum ve kimlik ayrımı yapmadan bir araya getirip sorular sormaya çağırıyor. Monograf yılda iki sayı yayımlanan, Türkçenin yanı sıra İngilizce yazılara da yer veren, hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir e-dergidir. Her sayıda önceden belirlenmiş bir konu merkeze alınıyor, bunun yanı sıra röportaj, açık oturum, yayın (kitap/makale/sempozyum…) değerlendirme ve çeviri türündeki yazılara yer veriliyor. Odaklanılacak konunun çağrısı bir önceki sayıda yapılıyor ve gelen yazılar hakemler tarafından değerlendiriliyor.

http://www.monografjournal.com/


Sahibi

Hazel Melek Akdik

Genel Yayın Yönetmeni

Melek Aydoğan

Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirtaş

Aslan Erdem

Dergi Asistanları

Hande Demirli

Dilek Işıkhan

İngilizce Danışmanı

Nilüfer Yeşil

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Belge (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Rita Felski (University of Virginia)

Prof. Dr. Sibel Irzık (Sabancı Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Sırrı Kuru (University of Washington)

Prof. Dr. Mahmut Mutman (University of Tampere)

Doç. Dr. Oktay Özel (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Jale Parla (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Mizanpaj

Atahan Sıralar

View items...